Informacje z Gliwic, o Gliwicach

Miasto okiem mieszkańca

Zatoka autobusowa na Oś.Waryńskiego

Napisany w dniu

Zatoka autobusowa” – element drogi w postaci wyznaczonego miejsca zatrzymania pojazdów transportu zbiorowego (autobusów, trolejbusów). Zatoka autobusowa jest zlokalizowana w poszerzeniu jezdni, ma na celu zatrzymanie się autobusu poza pasem ruchu.

Do sklepu, bankomatu, do apteki, na pocztę, bo wysadzam znajomego – tak często tłumaczą się Policjantom i Strażnikom Miejskim kierowcy, którzy tylko “na krótką chwilę” zaparkowali swój samochód w zatoce autobusowej. Prawo o ruchu drogowym wyraźnie określa zasady zatrzymywania się, parkowania i postoju pojazdów. Grzywna jaką możemy otrzymać za popełnione wykroczenie zatrzymując pojazd w zatokach autobusowych to 100 złotych i 1 punkt karny do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Tu na tym osiedlu w Gliwicach są dwie takie zatoki, jedna jest dla wsiadających a druga dla wysiadających pasażerów. Ta druga, to również miejsce dla postoju autobusów. To co zrobili ci ludzie podlega karze. Autobus lini 259 dnia 22 lutego nie mógł zawrócić, bo był długi – tak zwany przegubowy. Zawrócić w tym miejscu autobusem przegubowym, gdy na miejscu stoją inne pojazdy – to nie możliwe! (Twierdzą kierowcy autobusów miejskich). Osoby nieco bardziej zorientowane w temacie wiedza i widza, że jest to niewykonalne. Kierowcy autobusu aż włosy na głowie się zjeżyły, jak zobaczył ten parking. A przecież musi zdążyć na czas na kolejny przystanek, bo pasażerowie czekają i się niecierpliwią. 

Jeden z kierowców twierdził w tłumaczeniu, że był wypadek niedaleko! Tak był! Ale w kodeksie jest wyraźnie napisane, że należy zaparkować swój pojazd tak, aby nie utrudniać tym ruchu drogowego.  Drugi pan tłumaczył ze jest Księdzem z Taciszowa! i że spieszy się na  … spowiedź!? Wcale się nie dziwię, że coraz mniej ludzi chodzi do Kościołów 😉

1. Zatokę autobusową, ze względu na bezpieczeństwo ruchu, należy usytuować:
1) na prostym w planie odcinku drogi lub na łuku, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7;
2) za skrzyżowaniem;
3) na drodze jednojezdniowej z przesunięciem w kierunku ruchu względem zatoki dla kierunku przeciwnego;
4) na odcinku drogi o pochyleniu podłużnym nie większym niż:
a) 2,5% – na drogach klasy S i GP,
b) 4,0% – na drogach klasy G i drogach niższych klas.
2. Przy przebudowie albo remoncie drogi na terenie zabudowy dopuszcza się wyjątkowo inne usytuowanie zatoki autobusowej niż określono w ust. 1 pkt 2.
3. Na drodze klasy S można, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa ruchu, usytuować zatokę autobusową:
1) przy pasie awaryjnym – na odcinku między skrzyżowaniami lub węzłami za bocznym pasem dzielącym i połączoną z jezdnią drogi pasem wyłączania i włączania;
2) w obrębie węzła – przy jezdni zbierająco-rozprowadzającej lub jezdni wydzielonej dla autobusów i połączoną z jezdnią drogi pasem wyłączania i włączania.
4. Na drodze klasy GP zaliczonej do sieci dróg międzynarodowych, o prędkości miarodajnej nie mniejszej niż 100 km/h, zatoka autobusowa powinna być oddzielona od jezdni bocznym pasem dzielącym.
5. Na dwupasowej drodze dwukierunkowej klasy G, Z lub L, gdy przewiduje się zbiorową komunikację autobusową i natężenie miarodajne ruchu wynosi co najmniej 400 P/h, powinny być wykonane zatoki autobusowe. Przy przebudowie albo remoncie drogi dopuszcza się odstępstwo od wykonania zatoki, jeżeli jest zapewniona wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.
6. Można wykonać zatokę autobusową po wewnętrznej stronie łuku w planie, jeżeli:
1) na terenie zabudowy – jest zapewniona odległość widoczności na zatrzymanie;
2) poza terenem zabudowy – prędkość miarodajna nie jest większa niż 70 km/h, a widoczność przed i za zatoką jest zapewniona na odległość co najmniej 1,5 raza większą niż wymagana odległość widoczności na zatrzymanie.
7. Można wykonać zatokę autobusową po zewnętrznej stronie łuku w planie lub za wierzchołkiem wypukłego łuku w przekroju podłużnym, jeżeli widoczność przed zatoką jest zapewniona na odległość co najmniej równą wymaganej odległości widoczności na zatrzymanie. Zatoka autobusowa na łuku w planie powinna być oddzielona od jezdni bocznym pasem dzielącym.
8. Zatoka autobusowa powinna być wykonana, z zastrzeżeniem ust. 9, o parametrach nie mniejszych niż:
1) długość krawędzi zatrzymania – 20,0 m;
2) szerokość zatoki przy jezdni – 3,0 m;
3) szerokość zatoki – 3,5 m, jeżeli jest ona oddzielona od jezdni bocznym pasem dzielącym;
4) wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu – 30,0 m;
5) szerokość peronu – 1,5 m;
6) pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2,0%, skierowane do krawędzi jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem, w zależności od warunków odwodnienia.
Skos wyjazdowy z drogi nie powinien być większy niż 1 : 8, a skos wjazdowy na drogę nie większy niż 1 : 4.
9. Dopuszcza się na ulicach klasy G, Z, L i D inne parametry zatoki autobusowej dostosowane do wymiarów pojazdów, dla których jest ona przeznaczona.
10. Urządzenie dla ochrony pieszych przed warunkami atmosferycznymi (wiata), powinno być oddzielne dla każdego kierunku ruchu i odsunięte od wewnętrznej krawędzi zatoki co najmniej o 1,5 m, a jeżeli zatoka nie jest wykonywana – nie mniej niż 2,5 m od krawędzi jezdni drogi. Urządzenie to nie może ograniczać widoczności na drodze i w obrębie skrzyżowania.

 

 

0 0 votes
Article Rating
 
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Antek
Antek
5 lat temu

zawrócenie tu autobusem w tych warunkach co widać na zdjęciach, jest niewykonalne, w szczególności przegubowym.

Drogi w Gliwicach

Korki, objazdy, przejazdy oraz ciekawostki z Gliwickich dróg.

Rekreacja

Miejsca w których Gliwiczanie odpoczywają.

Miasto

Co się dzieje w mieście, o czym powinniśmy wiedzieć?

Urząd

Problemy, podpowiedzi, ułatwienia - sprawy w Urzędzie

Firmy w Gliwicach

Duże, średnie, mniejsze - firmy warte uwagi w Gliwicach.

Mistrzowie parkowania

Prawdziwi mistrzowie parkowania na parkingach w Gliwicach